Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 43


PRECIZARE


Pentru a răspunde interesului mass-media în legătură cu promovarea de către M.Ap.N. a proiectului de Lege privind asigurarea geografică, procurarea, deținerea și gestionarea informațiilor geografice de către M.Ap.N., Biroul de Presă este împuternicit să transmită următoarele precizări ale Direcției Topografice Militare:

În procesul de elaborare a proiectului de lege au fost consultate toate instituțiile cu competențe în domeniu, ținându-se cont de propunerile și observațiile pertinente formulate de către acestea.

După definitivarea proiectului, acesta a fost făcut public, conform Legii privind transparența decizională în administrația publică, timp de 30 de zile, după care a fost transmis pentru avizare structurilor interesate.

Inițierea proiectului de lege a fost impusă de necesitatea de a se reglementa probleme cum sunt asigurarea geografică a teritoriului privind apărarea națională, precum și stabilirea unor responsabilități ale persoanelor juridice de drept public sau privat care desfășoară activități în domeniul geografic, în scopul instituirii unui sistem unitar al tuturor operațiunilor de realizare a mascării obiectivelor militare clasificate, pe toate categoriile de suporturi pe care sunt stocate informații geografice.

În acest sens, conform proiectului de lege, M.Ap.N. solicită să fie informat despre lucrările și informațiile geografice (produsele și datele geografice, fotogrammetrice, de teledetecție, geodezice, cartografie, topografie, gravimetrie, magnetism și GPS și lucrări cartografice speciale, în format analogic sau digital) executate sau actualizate de persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau privat, în vederea selecționării acelor informații care sunt de interes pentru apărarea națională. Informațiile selecționate vor fi solicitate, cu titlu gratuit, într-o copie, și vor fi utilizate exclusiv pentru apărarea națională.

Din perspectiva protecției obiectivelor militare clasificate, M.Ap.N. va primi originalul lucrărilor care prezintă interes pentru apărarea națională și va efectua operațiunile de mascare ce se impun, după care va înapoia materialul mascat deținătorului. Această prevedere se corelează cu cerințele Legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, actul normativ urmează să abiliteze M.Ap.N. pentru a efectua, prin structura sa specializată, lucrări necesare realizării asigurării geografice, în sensul definit de lege.

Precizăm că M.Ap.N. nu este interesat de informațiile cuprinse în tipologia activităților de cadastru imobiliar și nu există vreo intenție a instituției noastre de a se implica în astfel de activități.
Biroul de Presa al M.Ap.N.