Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 15


COMUNICAT


Luni, 19 ianuarie a.c., a avut loc, în prezența secretarului de stat Sorin Encuțescu, bilanțul activităților desfășurate de Serviciul Asigurare Audiovizual al armatei în anul 2003. Principala funcțiune a acestei structuri este înzestrarea cu materiale audiovizuale, exploatarea, întreținerea, repararea și scoaterea din funcțiune a acestora. De asemenea, din anul trecut, în subordinea Serviciului au intrat Studioul de Arte Plastice al Armatei și Editura Militară.

Analiza activității a scos în evidență modul în care au fost cheltuite fondurile alocate de la buget, principalele categorii de achiziții de tehnică și aparatură audio-vizuală și repartizarea către beneficiarii din armată.

S-a apreciat că anul 2003 a fost un an record pentru înzestrarea cu materiale audio-vizuale, ca reflectare a unui buget mai bun acordat armatei. S-au cheltuit integral peste 22.614.000 mii lei, comparativ cu anul 2001, când au fost alocate doar 17.200.000 mii lei. Prin buna organizare a achizițiilor prin licitații s-au realizat importante economii care au fost folosite pentru achiziția suplimentară a unor produse. În perioada analizată s-au derulat 204 contracte cu 87 de firme.

Serviciul a asigurat reparațiile, materialele consumabile și de întreținere pentru peste 10.000 televizoare, 16.000 radioreceptoare, radiocasetofoane, magnetofoane, 1.400 amplificatoare radio, 1.300 aparate de proiecție cinematografică, 2.500 aparate de proiecție statică, 1.200 videocasetofoane, 2.500 aparate proiecție statică, 278 videocamere, 63 videoproiectoare etc. S-au repartizat în bibliotecile militare 291 titluri de carte. Editura a asigurat apariția a 20 titluri de carte, iar Studioul de Arte Plastice a realizat circa 200 lucrări de artă plastică.

Serviciul își propune în acest an asigurarea cu materiale specifice a unităților și marilor unități, în acord cu structurile militare prevăzute în Forța Obiectiv 2007, înlocuirea aparaturii audiovizuale uzate fizic și moral.

Secretarul de stat Encuțescu a cerut cheltuirea cu eficiență a fondurilor în conformitate cu legistația în vigoare și cu respectarea normelor de înzestrare regulamentare.Biroul de Presa al M.Ap.N.