Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Capitan Sorin Sava

 


Comunicat nr. 271


COMUNICAT


Miercuri, 16 iunie a.c., domnul dr. George Maior, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare, a deschis seminarul internațional „Reforma în domeniul apărării și securității în zona Mării Negre” (Defense and Security Sector Reform in the Black Sea Region), care se desfășoară la Hotelul Marriott din București.

În cadrul discursului său, domnul Maior a subliniat importanța problematicii reformei sectorului de securitate în țările din regiunea Mării Negre, a impactului extinderii NATO și UE asupra procesului de reformă a forțelor armate și cooperării internaționale în domeniul apărării. „Aderarea la Parteneriatul pentru Pace a statelor din regiunea Mării Negre a constituit un factor catalizator în dezvoltarea reformei sectorului de securitate, iar recenta lărgire a NATO oferă noi oportunități pentru dezvoltarea unor politici extinse în acest sens”, a continuat domnia sa.

În încheierea intervenției sale, secretarul de stat Maior a remarcat faptul că „dezvoltarea unui cadru de cooperare inter-instituțională în zonă va contribui în mod substanțial la consolidarea securității și stabilității în regiunea Mării Negre”.

Evenimentul, organizat sub egida Ministerului Apărării Naționale și a Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF) din Geneva, reunește experți și factori de decizie din peste 30 de țări din Europa Centrală și de Est, Balcani, Caucaz și statele riverane Mării Negre, care vor prezenta propriile învățăminte și experiența dobândite în procesul de reformă a forțelor armate.

Obiectivele seminarului se circumscriu politicii României de promovare a cooperării regionale în zona Mării Negre, regiune care a dobândit o importanță strategică deosebită în contextul actual al proceselor de extindere a NATO și UE.
Dep. Integrare Euroatlantica
si Politica de Aparare