Ministrul apărării naționale a vizitat unități din Cluj-Napoca și Bistrița

Oficialitãþile prezente asistã la defilarea "ªoimilor"

Oficialitățile prezente asistă la defilarea "Șoimilor"