Ședința de analiză a activității Direcției Management Resurse Umane, în anul 2004.(Analyze of activity on 2004 of the Human Resources Management Directorate)

Generalul-locotenent Ion Gurgu, ºeful D.M.R.U.,prezintã bilanþul activitãþii

Generalul-locotenent Ion Gurgu, șeful D.M.R.U.,prezintă bilanțul activității