Ministerul Apãrãrii Naþionale
(Ministry of National Defence)
Armata României (Romanian Armed Forces)
Departamentul pentru Politica de Apãrare ºi Planificare
(Department of Defence Policy and Planning)
Ministerul Apărării Naționale
(Ministry of National Defence)
Vizualizat: 2281 ori.
Armata României (Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 5914 ori.
Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare
(Department of Defence Policy and Planning)
Vizualizat: 1963 ori.
Departamentul pentru Armamente (Armaments Department)
Statul Major General (General Staff)
Direcþia Generalã de Informaþii a Apãrãrii (Defence Intelligence General Directorate)
Departamentul pentru Armamente (Armaments Department)
Vizualizat: 5169 ori.
Statul Major General (General Staff)
Vizualizat: 4659 ori.
Direcția Generală de Informații a Apărării (Defence Intelligence General Directorate)
Vizualizat: 5817 ori.
Direcþia Hidrograficã Maritimã (Maritime Hydographic Directorate)
Direcþia  Financiar-Contabilã (Finanicial-Accounting Directorate)
Direcþia Management Resurse Umane (Human Resources Management Directorate)
Direcția Hidrografică Maritimă (Maritime Hydographic Directorate)
Vizualizat: 4258 ori.
Direcția Financiar-Contabilă (Finanicial-Accounting Directorate)
Vizualizat: 4372 ori.
Direcția Management Resurse Umane (Human Resources Management Directorate)
Vizualizat: 4428 ori.
Direcþia Audit Intern (Internal Audit Directorate)
Secretariatul General (General Secretariat)
Statul Major al Forþelor Terestre (Army Staff)
Direcția Audit Intern (Internal Audit Directorate)
Vizualizat: 4402 ori.
Secretariatul General (General Secretariat)
Vizualizat: 4165 ori.
Statul Major al Forțelor Terestre (Army Staff)
Vizualizat: 4535 ori.