Analize ale stării structurilor la Forțele Aeriene și Navale(Analyze of the Air Force and Navy structures)

Primirea ministrului apãrãrii la Statul Major al Forþelor Navale

Primirea ministrului apărării la Statul Major al Forțelor Navale