Slt. (post-mortem) ªonei Narcis
În timpul slujbei religioase
Sicriul slt. (post-mortem) ªonei Narcis este purtat pe umeri de opt militari din Regimentul 30 Gardã
Slt. (post-mortem) Șonei Narcis
Vizualizat: 2605 ori.
În timpul slujbei religioase
Vizualizat: 2165 ori.
Sicriul slt. (post-mortem) Șonei Narcis este purtat pe umeri de opt militari din Regimentul 30 Gardă
Vizualizat: 2448 ori.
Oficialii prezenþi la ceremonial împreunã cu familia ºi prietenii lui ªonei
Preºedintele României, Traian Bãsescu, primul-ministru, Cãlin Popescu-Tãriceanu, locþiitorul ºefului Statului Major General, generalul-maior Florian Pinþa, alãturi de pãrinþii lui Narcis
Depunerea sicriului slt. (post-mortem) ªonei Narcis pe carul mortuar
Oficialii prezenți la ceremonial împreună cu familia și prietenii lui Șonei
Vizualizat: 2243 ori.
Președintele României, Traian Băsescu, primul-ministru, Călin Popescu-Tăriceanu, locțiitorul șefului Statului Major General, generalul-maior Florian Pința, alături de părinții lui Narcis
Vizualizat: 2303 ori.
Depunerea sicriului slt. (post-mortem) Șonei Narcis pe carul mortuar
Vizualizat: 2293 ori.