Ceremonie de conferire a unor decorații de război

Generalul Eugen Bãdãlan in timpul ceremoniei

Generalul Eugen Bădălan in timpul ceremoniei