Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Moldova

Cei doi miniºtri ai apãrãrii au semnat protocolul de colaborare dintre cele douã armate

Cei doi miniștri ai apărării au semnat protocolul de colaborare dintre cele două armate