Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Moldova

Depunerea unei coroane la Monumentul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt

Depunerea unei coroane la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt