Traian Bãsescu ºi generalul Sulis trec în revistã detaºamentele naþiunilor participanteMinistrul Atanasiu ºi reprezentanþii þãrilor participante, sediul SEEBRIGPreºedintele României îi mulþumeºte colonelului Gheorghe Simina, care a îndeplinit funcþia de ºef stat major al SEEBRIG în ultimii doi ani
Traian Băsescu și generalul Sulis trec în revistă detașamentele națiunilor participante
Vizualizat: 1440 ori.
Ministrul Atanasiu și reprezentanții țărilor participante, sediul SEEBRIG
Vizualizat: 1809 ori.
Președintele României îi mulțumește colonelului Gheorghe Simina, care a îndeplinit funcția de șef stat major al SEEBRIG în ultimii doi ani
Vizualizat: 1865 ori.
Oficiali români ºi strãini în timpul ceremonialuluiAspecte de la ceremonialul militarConferinþa de presã susþinutã de reprezentanþii þãrilor participante la ceremonial
Oficiali români și străini în timpul ceremonialului
Vizualizat: 1612 ori.
Aspecte de la ceremonialul militar
Vizualizat: 1517 ori.
Conferința de presă susținută de reprezentanții țărilor participante la ceremonial
Vizualizat: 1621 ori.
Drapelele þãrilor membre SEEBRIG
Drapelele țărilor membre SEEBRIG
Vizualizat: 1641 ori.