Aspecte din timpul ceremonialului militar și a conferinței de presă

Preºedintele României îi mulþumeºte colonelului Gheorghe Simina, care a îndeplinit funcþia de ºef stat major al SEEBRIG în ultimii doi ani

Președintele României îi mulțumește colonelului Gheorghe Simina, care a îndeplinit funcția de șef stat major al SEEBRIG în ultimii doi ani