Ministrul apãrãrii împreunã cu profesorii ºi absolvenþii
Ministrul apãrãrii îl felicitã pe ºeful promoþiei 108 a UNAp lt.col. Danicu TÃNASÃ
Ministrul apãrãrii le ureazã succes celor mai buni absolvenþi ai promoþiei 108
Ministrul apărării împreună cu profesorii și absolvenții
Vizualizat: 2262 ori.
Ministrul apărării îl felicită pe șeful promoției 108 a UNAp lt.col. Danicu TĂNASĂ
Vizualizat: 1984 ori.
Ministrul apărării le urează succes celor mai buni absolvenți ai promoției 108
Vizualizat: 1824 ori.
Discursul ministrului apãrãrii naþionale
Discursul rectorului UNAp, generalul Mureºan
Generalul Agapie îl premiazã pe lt.col ªtefan ONIGA, autorul celei mai bune lucrãri de licenþã
Discursul ministrului apărării naționale
Vizualizat: 1770 ori.
Discursul rectorului UNAp, generalul Mureșan
Vizualizat: 2102 ori.
Generalul Agapie îl premiază pe lt.col Ștefan ONIGA, autorul celei mai bune lucrări de licență
Vizualizat: 2042 ori.
Defilarea gãrzii de onoare
Ministrul apãrãrii împreunã cu absolvenþii Colegiului Naþional de Apãrare
Absolvenþii promoþiei 108 a UNAP
Defilarea gărzii de onoare
Vizualizat: 1877 ori.
Ministrul apărării împreună cu absolvenții Colegiului Național de Apărare
Vizualizat: 2155 ori.
Absolvenții promoției 108 a UNAP
Vizualizat: 2375 ori.