Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Gl.mr. Piotr Czerwinski le mulþumeºte geniºtilor români pentru activitatea desfãºuratã în cadrul Diviziei Multinaþionale Centru-Sud;

Gl.mr. Piotr Czerwinski le mulțumește geniștilor români pentru activitatea desfășurată în cadrul Diviziei Multinaționale Centru-Sud;