Cercetașii la prima lor de ședință de tragere(Scouts during the first shooting session)

Pe aliniamentul de plecare (On the alignment of start)

Pe aliniamentul de plecare (On the alignment of start)