Ceremonial militar în Camp Mittica, Irak

Gl.bg. Roman, reprezentantul C 2 O Î, ºi maiorul Daniel Petrescu, cdt. B 2 I, trec în revistã detaºamentele de militari din cele douã batalioane

Gl.bg. Roman, reprezentantul C 2 O Î, și maiorul Daniel Petrescu, cdt. B 2 I, trec în revistă detașamentele de militari din cele două batalioane