Festivități de absolvire și de avansare la Academia Tehnică Militară

Ministrul apãrãrii se adreseazã audienþei

Ministrul apărării se adresează audienței