Exercițiul Demex 2005(Demex 2005 exercise)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul locotenent dr. Sorin Ioan în timpul briefingului de presã

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul locotenent dr. Sorin Ioan în timpul briefingului de presă