Exercițiul Demex 2005(Demex 2005 exercise)

Lt.col. Nicolae Tonu, comandantul Batalionului 265 Poliþie Militarã ºi lt. Eduard Ivan, comandant de companie

Lt.col. Nicolae Tonu, comandantul Batalionului 265 Poliție Militară și lt. Eduard Ivan, comandant de companie