Echipa de militari pe timpul acþiunilor de intervenþieMinistrul apãrãrii în dialog cu presaMilitari geniºti pregãtesc o nouã încãrcãturã
Echipa de militari pe timpul acțiunilor de intervenție
Vizualizat: 1485 ori.
Ministrul apărării în dialog cu presa
Vizualizat: 1351 ori.
Militari geniști pregătesc o nouă încărcătură
Vizualizat: 1542 ori.
O nouã încãrcãturã explozivãMilitari amplasând o încarcaturã de explozivComandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
O nouă încărcătură explozivă
Vizualizat: 1348 ori.
Militari amplasând o încarcatură de exploziv
Vizualizat: 1307 ori.
Comandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
Vizualizat: 1997 ori.
Transportul unei încãrcãturi de explozivComandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Transportul unei încărcături de exploziv
Vizualizat: 1547 ori.
Comandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Vizualizat: 1631 ori.