Echipa de militari pe timpul acþiunilor de intervenþieMinistrul apãrãrii în dialog cu presaMilitari geniºti pregãtesc o nouã încãrcãturã
Echipa de militari pe timpul acțiunilor de intervenție
Vizualizat: 1539 ori.
Ministrul apărării în dialog cu presa
Vizualizat: 1401 ori.
Militari geniști pregătesc o nouă încărcătură
Vizualizat: 1580 ori.
O nouã încãrcãturã explozivãMilitari amplasând o încarcaturã de explozivComandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
O nouă încărcătură explozivă
Vizualizat: 1370 ori.
Militari amplasând o încarcatură de exploziv
Vizualizat: 1321 ori.
Comandantul Batalionului 96 Geniu, maior Doru Apafaian
Vizualizat: 2064 ori.
Transportul unei încãrcãturi de explozivComandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Transportul unei încărcături de exploziv
Vizualizat: 1573 ori.
Comandantul Batalionului 21 VM, maiorul Florin Stan.jpg
Vizualizat: 1671 ori.