Militarii actioneaza pentru restabilirea traficului (Military acting to re-establish the traffic)

O nouã încãrcãturã explozivã

O nouă încărcătură explozivă