Analiza activității Ministerului Apărării Naționale (Analysis of activity of the Ministry of National Defense) (Analyse de l’activité du ministère de la Défense nationale)

Preºedintele Bãsescu împreunã cu ministrul Atanasiu ºi cu generalul Bãdãlan, la M.Ap.N.
(President Basescu, Minister Atanasiu and General Badalan at MoND HQ)
(1.	Le président Traian Basescu, le ministre Teodor Atanasiu et le général Eugen Badalan au siège du ministère)

Președintele Băsescu împreună cu ministrul Atanasiu și cu generalul Bădălan, la M.Ap.N.
(President Basescu, Minister Atanasiu and General Badalan at MoND HQ)
(1. Le président Traian Basescu, le ministre Teodor Atanasiu et le général Eugen Badalan au siège du ministère)