Activități în Parcul Izvor

Paraºutiºti aterizând în formaþie

Parașutiști aterizând în formație