Activități în Parcul Izvor

Paraºutiºti în formaþie cu drapelul naþional

Parașutiști în formație cu drapelul național