Festivalului Internațional al Muzicilor Militare la Brăila (International Festival of Military Bands in Braila)

Formaþia Austriei în paradã pe Calea Cãlãraºilor

Formația Austriei în paradă pe Calea Călărașilor