Ministrul apărării al Regatului Belgiei, în vizită la București (Belgian Minister of Defense in visit in Romania) (Visite du ministre de la Défense du Royaume de la Belgique à Bucarest)

Prezentarea delegaþiei belgiene
Introduction of the Belgian delegation
Présentation de la délégation belge

Prezentarea delegației belgiene
Introduction of the Belgian delegation
Présentation de la délégation belge