Deschiderea Spectacolului Aerian Internațional RoIAS 2006 (Opening of the International Air Show “RoIAS 2006”)

Declaraþia ministrului apãrãrii, Teodor Atanasiu, la deschiderea RoIAS
(Statement of the Minister of National Defense, Teodor Atanasiu at the RoIAS opening)

Declarația ministrului apărării, Teodor Atanasiu, la deschiderea RoIAS
(Statement of the Minister of National Defense, Teodor Atanasiu at the RoIAS opening)