Aspecte din timpul desfășurării exercițiului (Aspects during the exercise) (Réalisation de l’exercice)

Aspect din timpul desfãºurãrii exerciþiilor de zbor
(Aspects during the fly exercises)
(Exercices de vol)

Aspect din timpul desfășurării exercițiilor de zbor
(Aspects during the fly exercises)
(Exercices de vol)