Analiza situaþiei (Analyze of situation) (Analyse de la situation)Aspect din desfãºurarea exerciþiului (Aspect during the exercise) (Déroulement de l’exercice)Lucru în echipã (Working team) (Travail en équipe)
Analiza situației (Analyze of situation) (Analyse de la situation)
Vizualizat: 1625 ori.
Aspect din desfășurarea exercițiului (Aspect during the exercise) (Déroulement de l’exercice)
Vizualizat: 1496 ori.
Lucru în echipă (Working team) (Travail en équipe)
Vizualizat: 1508 ori.