Conferință de presă la Ministerul Apărării(Press conference at the MoD HQ)

Ministrul apãrãrii ºi ºeful Statului Major General

Ministrul apărării și șeful Statului Major General