SEESIM 06

Desfãºurarea briefing-ului (Briefing) (Point de presse)

Desfășurarea briefing-ului (Briefing) (Point de presse)