Ministrul italian al apărării-în vizită oficială în România (Italian Minister of Defense – in official visit in Romania)(Visite officielle en Roumanie du ministre italien de la Défense)

Desfãºurarea convorbirilor oficiale la sediul Ministerului Apãrãrii (Official talks at the MoD HQ)(Entretiens officiels au siège du ministère de la Défense)

Desfășurarea convorbirilor oficiale la sediul Ministerului Apărării (Official talks at the MoD HQ)(Entretiens officiels au siège du ministère de la Défense)