Repetiþia finalã (Final rehearsal) (Répétition finale)

Aspect de la antrenamentul pentru paradã

Aspect de la antrenamentul pentru paradã