Parada militarã Bucuresti 2006 (Military Parade, Bucharest 2006)

Trec Zimbrii - transportoarele amfibii blindate
(Armored carriers “Zimbri”)

Trec Zimbrii - transportoarele amfibii blindate
(Armored carriers “Zimbri”)