Laureați CSA STEAUA ÎN ANUL 2006 (“STEAUA” Sport Club Laureates in 2006)

Ministrul apãrãrii împreunã cu laureaþii
(Minister and the laureates)

Ministrul apărării împreună cu laureații
(Minister and the laureates)