Conferință de presă la sediul Ministerului Apărării(Press conference at the MoD HQ)

Conferinþã de presã la sediul Ministerului Apãrãrii

Conferință de presă la sediul Ministerului Apărării