Alocuþiunea ministrului apãrãrii, domnul Sorin Frunzãverde (Speech of the Minister of Defense, Mr. Sorin Fruzaverde) (Allocution du ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde)Alocuþiunea locþiitorului ºefului Statului Major General (Speech of the Deputy Chief of the General Staff) (Allocution de l’adjoint du chef d’Etat-Major Général)Aspect de la adunarea festivã (Aspect from the festivity) (Réunion solennelle)
Alocuþiunea ministrului apãrãrii, domnul Sorin Frunzãverde (Speech of the Minister of Defense, Mr. Sorin Fruzaverde) (Allocution du ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde)
Vizualizat: 1480 ori.
Alocuþiunea locþiitorului ºefului Statului Major General (Speech of the Deputy Chief of the General Staff) (Allocution de l’adjoint du chef d’Etat-Major Général)
Vizualizat: 1469 ori.
Aspect de la adunarea festivã (Aspect from the festivity) (Réunion solennelle)
Vizualizat: 1317 ori.
Se prezintã paºii parcurºi pentru aderarea României la Uniunea Europeanã (Presentation of the stages Romania had to fulfill for the accession in the EU) (Présentant les pas de l’adhésion de la Roumanie à l’UE)Moment prezentat de Muzica Reprezentativã a Armatei (Representative Band of the Romanian armed forces) (Musique représentative de l’Armée)Adunarea festivã la sediul Ministerului Apãrãrii (Festivity at the MoD HQ) (Réunion solennelle)
Se prezintã paºii parcurºi pentru aderarea României la Uniunea Europeanã (Presentation of the stages Romania had to fulfill for the accession in the EU) (Présentant les pas de l’adhésion de la Roumanie à l’UE)
Vizualizat: 1374 ori.
Moment prezentat de Muzica Reprezentativã a Armatei (Representative Band of the Romanian armed forces) (Musique représentative de l’Armée)
Vizualizat: 1387 ori.
Adunarea festivã la sediul Ministerului Apãrãrii (Festivity at the MoD HQ) (Réunion solennelle)
Vizualizat: 1385 ori.
Se intoneazã Imnul Uniunii Europene (Tune of the EU hymn) (L’hymne de l’UE)Aspect din timpul adunãrii festive (Aspect from the festivity) (Réunion solennelle)
Se intoneazã Imnul Uniunii Europene (Tune of the EU hymn) (L’hymne de l’UE)
Vizualizat: 1405 ori.
Aspect din timpul adunãrii festive (Aspect from the festivity) (Réunion solennelle)
Vizualizat: 1478 ori.