Delegația Ministerului Apărării la Sibiu (Delegation of the Ministry of Defense in Sibiu) (La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)

Aspect din timpul vizitãrii spaþiilor de învãþãmânt - foto Cãtãlin Ovreiu
(Visit in the educational areas)
(Visitant les salles d’enseignement de l’Académie)

Aspect din timpul vizitării spațiilor de învățământ - foto Cătălin Ovreiu
(Visit in the educational areas)
(Visitant les salles d’enseignement de l’Académie)