Delegația Ministerului Apărării la Sibiu (Delegation of the Ministry of Defense in Sibiu) (La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)

Comandantul Academiei Forþelor Terestre împreunã cu delegaþia MAp - foto Cãtãlin Ovreiu
(Commander of the Army Academy together with the MoD delegation)
(Le commandant de l’Académie des Forces terrestres et la délégation du ministère)

Comandantul Academiei Forțelor Terestre împreună cu delegația MAp - foto Cătălin Ovreiu
(Commander of the Army Academy together with the MoD delegation)
(Le commandant de l’Académie des Forces terrestres et la délégation du ministère)