Analiza activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2006 (Analyze of the Navy Staff activity on 2006) (L’analyse de l’activité de l’Etat-Major des Forces navales en 2006)

Aspect de la bilanþul SMFN-foto Petricã Mihalache
(Aspect on the activity at the Navy Staff HQ)
(Bilan de l’Etat-Major des Forces navales)

Aspect de la bilanțul SMFN-foto Petrică Mihalache
(Aspect on the activity at the Navy Staff HQ)
(Bilan de l’Etat-Major des Forces navales)