Vizită de documentare la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza (Documentation visit at Breaza Zonal Selection and Orientation Centre) (Visite de documentation au centre zonal de sélection et d’orientation de Breaza)

Instructorul anunþã condiþiile probei
(Trainer announcing the competition)
(L’instructeur annonce les conditions de l’épreuve)

Instructorul anunță condițiile probei
(Trainer announcing the competition)
(L’instructeur annonce les conditions de l’épreuve)