Vizita Șefului Apărării din Estonia în România (Chief of Latvian Defence in visit in Romania)(Visite du Chef de la Défense d’Estonie en Roumanie)

ªeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin îl întâmpinã pe omologul sãu estonian - foto Valentin Ciobârcã (Le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin, accueille son homologue estonien)

Șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin îl întâmpină pe omologul său estonian - foto Valentin Ciobârcă (Le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin, accueille son homologue estonien)