Aspect din timpul ceremonialului(Aspect de la cérémonie) - foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu,  împreunã cu ºeful SMG, amiralul Gh. Marin, ºi ºeful SMFT, gl.lt.T. Frunzeti(Le ministre de la Défense accompagné du chef d’Etat-Major Général et du chef d’Etat-Major des Forces terrestres) - foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii ºi ºeful SMG depun o coroanã de flori(Le ministre de la Défense et le chef d’Etat-Major Général déposent une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremonialului(Aspect de la cérémonie) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 933 ori.
Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, împreunã cu ºeful SMG, amiralul Gh. Marin, ºi ºeful SMFT, gl.lt.T. Frunzeti(Le ministre de la Défense accompagné du chef d’Etat-Major Général et du chef d’Etat-Major des Forces terrestres) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 1028 ori.
Ministrul apãrãrii ºi ºeful SMG depun o coroanã de flori(Le ministre de la Défense et le chef d’Etat-Major Général déposent une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 908 ori.
Statul Major al Forþelor Terestre depune o coroanã de flori(L’Etat-Major des Forces terrestres dépose une couronne de fleurs) - foto Petricã MihalacheStatul Major al Forþelor Aerine depune o coroanã de flori(L’Etat-Major des Forces aériennes dépose une couronne de fleurs) - foto Petricã MihalacheContraamiral de flotilã Gh. Petria, locþiitorul ºefului Statul Major al Fortelor Navale depune o coroanã de flori(L’adjoint du chef d’Etat-Major des Forces navales dépose une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Statul Major al Forþelor Terestre depune o coroanã de flori(L’Etat-Major des Forces terrestres dépose une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 1015 ori.
Statul Major al Forþelor Aerine depune o coroanã de flori(L’Etat-Major des Forces aériennes dépose une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 998 ori.
Contraamiral de flotilã Gh. Petria, locþiitorul ºefului Statul Major al Fortelor Navale depune o coroanã de flori(L’adjoint du chef d’Etat-Major des Forces navales dépose une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 995 ori.
Reprezentanþii conducerii ANVR depun o coroanã de flori(Les représentants de l’Association nationale des vétérans de guerre déposent une couronne de fleurs) - foto Petricã MihalacheDefilarea gãrzii de onoare(Défilé de la Garde d’honneur) - foto Petricã MihalacheOficialitãþile participante la ceremonial(Officiels participant à la cérémonie) - foto Petricã Mihalache
Reprezentanþii conducerii ANVR depun o coroanã de flori(Les représentants de l’Association nationale des vétérans de guerre déposent une couronne de fleurs) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 968 ori.
Defilarea gãrzii de onoare(Défilé de la Garde d’honneur) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 907 ori.
Oficialitãþile participante la ceremonial(Officiels participant à la cérémonie) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 939 ori.
Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, împreunã cu generalul Marin Dragnea, preºedintele ANVR(M. Teodor Melescanu et le général Marin Dragnea, président de l’Association nationale des vétérans de guerre) - foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, salutându-i pe militarii participanþi la ceremonial(Le ministre de la Défense salue les militaires participant à la cérémonie) - foto Petricã Mihalache
Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, împreunã cu generalul Marin Dragnea, preºedintele ANVR(M. Teodor Melescanu et le général Marin Dragnea, président de l’Association nationale des vétérans de guerre) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 956 ori.
Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, salutându-i pe militarii participanþi la ceremonial(Le ministre de la Défense salue les militaires participant à la cérémonie) - foto Petricã Mihalache
Vizualizat: 942 ori.