Exercițiul SNIPER LANCE (L’EXERCICE SNIPER LANCE 2007) (SNIPER LANCE Exercise)

Aeronava F 15 Eagle participantã la Sniper Lance 
(Un F 15 Eagle participant à  l’exercice)
(F15 Eagle participating in Sniper Lance)

Aeronava F 15 Eagle participantă la Sniper Lance
(Un F 15 Eagle participant à l’exercice)
(F15 Eagle participating in Sniper Lance)