Exercițiul SNIPER LANCE (L’EXERCICE SNIPER LANCE 2007) (SNIPER LANCE Exercise)

Pilot american înainte de zbor
(US pilot before the take off)

Pilot american înainte de zbor
(US pilot before the take off)