Detașamentul românesc participant la misiunea de la Basra și-a încheiat mandatul (UNAMI IV Detachment Repatriation Ceremony)

Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu se adreseazã vânãtorilor de munte  foto - Valentin Ciobârcã (State Secretary Corneliu Dobritoiu addressing to the Mountain troops)

Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu se adresează vânătorilor de munte foto - Valentin Ciobârcă (State Secretary Corneliu Dobritoiu addressing to the Mountain troops)