Vizita Ministrului Apărării în Garnizoana Galați (Minister of Defense in Visit in Galati Garrison)

Exerciþiu demonstrativ la Galaþi - Foto Vali Stan (Demonstrative exercise in Galati)

Exercițiu demonstrativ la Galați - Foto Vali Stan (Demonstrative exercise in Galati)