Ministrul polonez al apărării în vizită oficială în România (Polish Minister of Defense in Official Visit in Romania)

Ministrul român al apãrãrii, Teodor Meleºcanu împreunã cu ministrul apãrãrii din Polonia, Aleksander Szczyglo (Romanian Minister of Defense, Teodor Melescanu and Polish Minister of Defense, Aleksander Szczyglo )

Ministrul român al apărării, Teodor Meleșcanu împreună cu ministrul apărării din Polonia, Aleksander Szczyglo (Romanian Minister of Defense, Teodor Melescanu and Polish Minister of Defense, Aleksander Szczyglo )