Ministrul polonez al apărării în vizită oficială în România (Polish Minister of Defense in Official Visit in Romania)

Ministrul polonez al apãrãrii salutã Garda de Onoare - foto Eugen Mihai (Polish Minister of Defense saluting the Guard of Honor)

Ministrul polonez al apărării salută Garda de Onoare - foto Eugen Mihai (Polish Minister of Defense saluting the Guard of Honor)